ปรับขยายด้วยการบริการตนเองแบบสมาร์ท

ช่วยให้ลูกค้าช่วยเหลือ
ตนเองได้

ในบางครั้ง สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำให้ลูกค้าได้ก็คือการไม่เข้าไปเกะกะ อันที่จริง ลูกค้า 81% พยายามจัดการปัญหาด้วยตัวเองก่อนที่จะเรียกใช้ช่องทางการสนับสนุน Zendesk เสริมศักยภาพให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้ ในทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง ด้วยการบริการตนเอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำตอบด้วยตัวเอง เพิ่มความพึงพอใจให้ทั้งลูกค้าและเจ้าหน้าที่

โซลูชั่นบริการตนเองแบบสมาร์ทของเรา

โลโก้ Zendesk Support Guideฐานความรู้และการบริการตนเอง

ใช้ความรู้ความชำนาญของคุณ

Zendesk Guide คือฐานความรู้อัจฉริยะที่ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความรู้ในคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย Guide จะช่วยให้คุณสร้าง ศูนย์ความช่วยเหลือ ชุมชนออนไลน์ และ พอร์ทัลลูกค้า ที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว

ไอคอน Answer Bot ANSWER BOTเสมือนเป็นผู้ช่วยลูกค้า

AI เพื่อการบริการตนเอง

Answer Bot uses machine learning to answer customer questions with content from your knowledge base. It provides custom-tailored answers to meet their needs. It’s multilingual and works across a variety of channels like web, mobile, and Slack, and has an open API.

โลโก้ Zendesk Support Supportการสนับสนุนลูกค้าแบบรวมศูนย์

มาพร้อมกันในที่เดียว

ทุกคุณสมบัติจะอยู่รวมกันใน Zendesk Support ที่ซึ่งคุณสามารถติดตามการปฏิสัมพันธ์การสนับสนุนลูกค้าทั้งหมดได้ โดย Support นั้นรวมเอากิจกรรมการบริการตนเองเข้ากับเนื้อหาความรู้ทีเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น เป็นแบบเฉพาะตัว และมีประสิทธิภาพ

ลูกค้า

รับฟังได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

A well-stocked knowledge base is the cornerstone of self-service—but putting one together can be a daunting task. Zendesk makes it easier for you to provide your customers with the resources they need to help themselves. First, create a help center for customers with a smart knowledge base. Then give them a bigger voice via a Community and a dedicated space where they can manage their inquiries with a Customer Portal. And bring everything together with AI to automate tasks, give recommendations and predictions to create better experiences wherever your agents and customers are.

เจ้าหน้าที่

ออกเดินก้าวแรก

Self-service works best when it’s seamlessly incorporated into the overall support experience. Unlock your agents' potential with instant knowledge base access so they can help customers quickly with reliable content right at their fingertips. This gives your agents the power to develop relevant content to use and increase their productivity. Leverage AI to respond to customer situations that don’t require a human touch so your agents can devote their attention to complex issues—giving your business a complete picture of the customer journey.

ขับเคลื่อนโดย AI

จับคู่อย่างครบครัน

It’s true—humans and machines work well together, and the best self-service support is built with artificial intelligence. According to Gartner, having relevant and quick self-service increases customer satisfaction by 12%. AI integrated support can automate and resolve customer issues when done right. Like Answer Bot, which recommends knowledge base articles to customers and Content Cues, which uses machine learning to predict trends that agents can’t catch. It’s a win-win for everyone.

Zendesk Guide logo

การใช้ AI เพื่อปรับปรุงการบริการตนเอง

ดูว่า AI สามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไร

ดูกันที่ตัวเลข

หลักฐานปรากฏชัดในข้อมูล นี่เองคือวิธีที่ลูกค้าของเราใช้การบริการตนเองเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

82%
ของลูกค้าที่เห็นด้วยว่าการอัพเกรดเป็น Zendesk Guide Enterprise นั้นยกระดับการให้การบริการตนเองของธุรกิจซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าและประสิทธิผลการทำงานของเจ้าหน้าที่

83%
ของลูกค้าที่เห็นด้วยว่าการเผยแพร่แบบทีมทำให้ทีมของพวกเขาสร้างเนื้อหา รวบรวมข้อมูลเชิงลึก และติดตามเนื้อหาและการอัพเดทต่างๆ ให้ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ

เราใช้เวลามากมายกับการพยายามสร้างประสิทธิภาพและปรับปรุงการให้บริการตนเองของเรา เราต้องการขจัดคำถามที่ไม่จำเป็นออกไป และคัดกรองคำถามพื้นฐานที่ไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เราจึงสามารถทุ่มเวลาไปที่การมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจและเป็นส่วนตัวแก่ลูกค้าได้ในทุกช่วงตลอดเส้นทางการซื้อของพวกเขา
Raphael Fontes รองประธานฝ่าย Customer Operations

95%
อัตราความสำเร็จของการให้บริการตนเอง

27%
เพื่อการใช้ความรู้โดยไม่เพิ่มจำนวนคนทำงาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
อ่านเรื่องราว