ครอบคลุมทุกความหลากหลาย

จุดยืนของเรา

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกัน เมื่อธุรกิจหนึ่งออกมาพูดถึงความหลากหลาย บ่อยครั้งอาจฟังดูไม่เต็มใจนัก แต่ที่ Zendesk เราพยายามทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายที่สุด ครอบคลุมทุกความหลากหลายเป็นมากกว่าคำพูดโก้ ๆ และมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขกำไรขาดทุน

เราต้องการให้คนของเรารับรู้ว่าทุกคนมีคุณค่าต่อที่ทำงานของตน

เปิดรับทุกคน

บุคลากรที่ Zendesk มุ่งทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับทุกคน กลุ่มทรัพยากรบุคลากรมีบทบาทสำคัญในการสร้างชุมชนที่ทุกคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเราต่างรู้สึกได้ถึงการได้รับการสนับสนุนในที่ทำงาน เราให้แต่ละกลุ่มบอกเล่าเรื่องราวของตนเองผ่านแถลงการณ์ภารกิจของแต่ละกลุ่มที่มีดังต่อไปนี้จะดีกว่า

สถิติของ Zendesk ความเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมของเรายังต้องพัฒนาในเรื่องของการเชิดชูความหลากหลายของกลุ่มบุคคล เราเองก็เช่นกัน นี่คือจุดเริ่มต้นของเราในการมองหาจุดที่สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้อีก เราอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดหาบุคลากร และการเริ่มพยายามให้เกิดความครอบคลุมทุกความหลากหลายในการจัดหาบุคลากร การวางระบบค่าตอบแทน และการพัฒนาบุคลากรของเรา

สถิติทั่วโลกของบริษัท

% ตามอัตลักษณ์ทางเพศ
 • ชาย 63%
 • หญิง 37%

สถิติผู้นำรอบโลก

% ตามอัตลักษณ์ทางเพศ
 • ชาย 68%
 • หญิง 32%

บุคลากรระดับกรรมการ

จำนวนตามอัตลักษณ์ทางเพศ
 • ชาย 4
 • หญิง 4

สถิติฝ่ายเทคโนโลยีรอบโลก

% ตามอัตลักษณ์ทางเพศ
 • ชาย 80%
 • หญิง 20%

อายุ

% ตามอายุ
 • 0 - 29 34%
 • 30 - 39 47%
 • 40 - 49 15%
 • 50 + 4%

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลบุคลากรตามวันที่ 31 มีนาคม 2018
 • ระดับผู้นำคือระดับผู้อำนวยการขึ้นไป
 • เนื่องจากมีการปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม ยอดรวมบางยอดจะไม่เท่ากับ 100%
 • ฝ่ายเทคโนโลยีหมายถึงวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ และสารสนเทศ
 • เราตระหนักว่าข้อมูลปัจจุบันของเราจำกัดในแง่ที่มีการนำเสนอเพียงสองเพศ เรารู้ว่าอัตลักษณ์ทางเพศไม่ได้มีเพียงสองเพศ และจะค้นหาวิธีการสะท้อนข้อมูลนี้ให้ดีกว่าเดิมในภายภาคหน้า

ความเอนเอียงโดยไม่รู้ตัว

เราทุกคนมีความเอนเอียงโดยไม่รู้ตัว และคนที่เราทำงานด้วยก็เช่นกัน ที่ Zendesk เรากำลังดำเนินการเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจความเอนเอียงเหล่านี้

โดยเราได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในทุกสำนักงานเพื่อจัดการฝึกอบรมที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ การฝึกอบรมในแต่ละครั้งจะให้ความรู้และแหล่งทรัพยากร เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความเอนเอียงโดยไม่รู้ตัวและเรียนรู้วิธีการลดความเอนเอียงเหล่านี้ลงในที่ทำงาน

การให้คำปรึกษา

การก้าวเข้าสู่สายงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในการพัฒนาทักษะบุคลากรของเรา เรามีโครงการให้คำปรึกษาหลายโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพและสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ

Everwise มีบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการพิชิตเป้าหมายในหน้าที่การงานของตน โครงการนี้จะจับคู่บุคลากรกับผู้ให้คำปรึกษานอกบริษัท แหล่งทรัพยากร และเครือข่ายเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงานในทุกระดับ
Navigate เป็นโครงการให้คำปรึกษาภายในที่เปิดดำเนินการโดยและเพื่อทีมงานวิศวกรของเรา ในระยะเวลาหกเดือน ผู้ให้คำปรึกษาจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในการดูแลของตนได้รวบรวมทรัพยากรและความรู้ที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพวิศวกร
Women at Zendesk ได้เปิดโครงการให้คำปรึกษาภายใน ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาสามเดือน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงที่ Zendesk โครงการให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงจะจับคู่ผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขอคำแนะนำ และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตน
Mosaic จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบรวดเร็วทุกสามเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ขยายเครือข่ายทางอาชีพ สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาชีพ และรับคำแนะนำจากผู้ที่อยู่ในระดับผู้นำ

ผลกระทบรอบโลกที่เราสร้าง

สถานที่ที่เราทำงานเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการทำงานของเรา เราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในละแวกบ้านของเราเช่นกัน เราจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลืออีกแรงด้วยการจับมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อปลุกปั้น มอบความรู้ และขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่อยู่นอกเหนือ Zendesk ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของผู้ที่เราร่วมงานด้วย

พันธมิตรและผู้สนับสนุนของเรา

ร่วมงานกับเรา

เรายินดีต้อนรับคุณเช่นกัน ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ